APX
Andrzej Olszewski
KONTAKT
dr inż. mech. ANDRZEJ OLSZEWSKI
ul. SŁONECZNA 45 E
10-709 Olsztyn-Słoneczny Stok

Sprzedaż: apx@apx.olsztyn.pl
tel./fax
kom. 604-550-580

Serwis:
tel.
kom.
APX Andrzej Olszewski
www.apx.olsztyn.pl

Usługi

Drukowanie  i oprawianie dokumentów od 1994r.;  tel.604-550-580 e-mail: apx@apx.olsztyn.pl

Wydawanie opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków, ustalanie przyczyny wypadku oraz kosztorysowanie napraw i wycena wartości pojazdów.

Nie opiniuję wszystkich spraw, z jakimi zgłaszają się klienci. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, przyjmuję tylko te sprawy, które dają szansę na pomyślne rozwiązanie sytuacji.

Jestem obiektywny i interesują mnie tylko fakty. Z tego powodu niejednokrotnie jestem zmuszony do odmowy przyjęcia danej sprawy, jeżeli wiem, że nie będę w stanie wydać korzystnej opinii i pomóc klientowi.

KONTAKT: tel. kom.604-550-580: e-mail:apx@apx.olsztyn.pl